תבנית – Template

המרה של התמונה לרצף סיביות המייצג אותה, כדוגמת המרה של טביעת אצבע לנתוני XY של נקודות ה-minutia. בדרך כלל המרה זו היא חד כיוונית ולא ניתן לחזור ממנה למידע המקורי, אם כי ניתן ליצור מהתבנית הנ”ל טביעת אצבע (שונה) שתייצר תבנית דומה על אותה מערכת.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL