סף החלטה – Threshold

מספר שמאפשר לסווג על פיו את ציון ההשוואה לשני מרחבים – זיהוי או דחייה. אם הציון קטן מהסף אזי מתקבלת החלטה של דחייה (זהות הנבדק לא אומתה), אחרת תתקבל החלטה של אישור (זהות הנבדק אומתה). באופן אידיאלי יצור סף ההחלטה הפרדה ברורה בין המורשים לאלו שאינם מורשים.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL