מערכת השוואה – Matcher

​מערכת המבצעת השוואה בין תמונות ה-Gallery ותמונות ה-Probe. התוצאה היא הסתברותית ומבוטאת כציון התאמה (Score).

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL