מאפיין ביומטרי

מאפיין ביומטרי הינו מאפיין פיזיולוגי של אדם, הייחודי לאדם זה, נותר קבוע לאורך זמן, ניתן לדגימה מהאדם וניתן להשוואה עם דגימות אחרות. ניתן לחלק את המאפיינים הביומטריים לשתי קבוצות עיקריות:

  • תכונות פיזיולוגיות הקשורות לצורת גופו של האדם. לדוגמא, זיהוי טביעות אצבע, זיהוי תווי פנים, זיהוי DNA, זיהוי כף יד וזיהוי קשתית או רשתית בעין.
  • תכונות התנהגותיות אשר קשורות להתנהגות של אדם. לדוגמה, זיהוי קצב הקלדתו של אדם, זיהוי אופן הליכתו וזיהוי קולו של אדם.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL