זיהוי – Identification

​תהליך שבו נסרק כל בסיס הנתונים או לפחות חלקו כדי להשוות בין הדגימה מהאדם לכל דגימות הייחוס בבסיס הנתונים. תהליך זה מכונה One to Many. תוצאת התהליך היא הזהות (או קבוצת הזהויות) שיש לה את ההתאמה הגבוהה ביותר לדגימה מהאדם.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL