זיהוי פנים – Face Recognition

​זיהוי ביומטרי על פי תווי הפנים, על ידי השוואת מיקום של נקודות בעלות מאפיינים מיוחדים בפנים.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL