זיהוי טביעות אצבע – Fingerprint Recognition

זיהוי ביומטרי על פי השוואה של טביעות אצבע, המבוצעת בדרך כלל על פי נקודות ייחוס בעלות משמעות מיוחדת (minutia – “מינושה”*), כאשר ההשוואה נעשית על המיקום והיחסים בין הנקודות.

*צילום “טביעת אצבע” דיגיטלית מנותח ומופרד לנקודות ייחוס של הטביעה הנקראות “מינושה”.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL