התאמה מוטעית – False Match

​מצב בו תוצאת הזיהוי הראתה התאמה בין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם אחר, בבדיקה מול כל האמצעים והנתונים הביומטריים הכלולים במאגר, במקום בו לא היתה התאמה.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL