השוואה ביומטרית – Matching

​קבלת החלטה הסתברותית לגבי ההשתייכות של זוג דגימות ביומטריות (דגימת הייחוס ודגימה לצורך השוואה) לאותו אדם.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL