הרכשה – Enrollment

תהליך נטילת הדגימה הביומטרית באמצעות דגימה על ידי התקן ביומטרי. תהליך זה מתאפיין בין היתר ביכולת לבצע בדיקות איכות לדגימות הביומטריות כדי לבחור את הדגימה האיכותית ביותר.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL