הרכשה כפולה – Duplication Enrollment

​מצב בו שתי רשומות ביומטריות נפרדות שייכות לאותו אדם, המופיע בבסיס הנתונים בשתי זהויות. מצב זה יאפשר לאותו אדם לקבל זכויות שלא כדין ובעיקר לקבל שלא כדין תיעוד שאיננו מזויף. כדי למנוע מצב זה מבוצע חיפוש מסוג One to Many על כל רשומה, כדי לוודא שמידע ביומטרי כלשהו מצביע רק על זהות יחידה. תהליך מעין זה, של חיפוש זהויות כפולות, נקרא בשם De-Duplication או גם תהליך מסוג Many to Many, כי כל זהות מושווית לכל יתר הזהויות שבמאגר.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL