דגימה – Probe

​דגימה של מידע ביומטרי המבוצעת באופן שוטף לצורך השוואה לתמונות הייחוס.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL