דגימה ביומטרית – Sample

דגימה ביומטרית היא ייצוג ממוחשב של מאפיין פיזיולוגי או התנהגותי. דגימה זו היא לרוב נתונים שהתקבלו מהתקן ביומטרי כלשהו (מצלמה, חיישן טביעות אצבע, סורק וכו’). דגימה זו יכולה להיות דגימת הייחוס (“Gallery”) או דגימה לצורך השוואה (“Probe”) וניתן על פיה לזהות את האדם ממנו ניטלה הדגימה.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL