ביומטריה

זיהוי על פי מאפיינים פיזיולוגיים או התנהגותיים הניתנים למדידה ונותרים יציבים לאורך זמן ממושך.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL