אי-התאמה מוטעית – False Non-Match

​מצב בו תוצאת זיהוי לא הראתה התאמה בין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם, לבין אמצעים או נתונים ביומטריים של אדם אחר, בבדיקה מול כל האמצעים והנתונים במאגר, במקום בו הייתה התאמה.

*מתוך אתר ממשלתי GOV.IL