תקנים ישראליים

 • ת”י 1080 חלק 38 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: ביומטרייה
 • ת”י 7501 חלק 1 – כרטיסי זיהוי – תעודות מסע קריאות על ידי מחשב: דרכון קריא על ידי מחשב
 • ת”י 7816 חלק 11 – כרטיסי זיהוי – כרטיסי זיהוי מעגלים משולבים: אימות אישי בשיטות ביומטריות
 • ת”י 19784 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – מנשק תכנות ליישומים ביומטריים: מפרט BIOAPI
 • ת”י 19784 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – מנשק תכנות ליישומים ביומטריים: מנשק לספק פונקציות ארכיוניות ביומטריות
 • ת”י 19785 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – מסגרת לפורמטי (תסדירי) חליפין ביומטריים מקובלים: נהליםלפעולתה של רשות הרישום הביומטריות
 • ת”י 19785 חלק 2– טכנולוגיית מידע – מסגרת לפורמטי(תסדירי) חליפין ביומטריים מקובלים:נהלים לפעולתה של רשות הרישום הביומטרית
 • ת”י 19785 חלק 3– טכנולוגיית המידע-מסגרת לפורמטי(תסדירי)חליפת נתונים היומטריים משותפים:מפרטי דרישות עבור פורמטים מטיפוס פטרון
 • ת”י 19785 חלק 4 – טכנולוגיית המידע – מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף ביומטריים משותפים: מפרטים לתסדיר גוש אבטחה
 • ת”י 19794 חלק 1 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: מסגרת
 • ת”י 19794 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על פרטי טביעת אצבעות
 • ת”י 19794 חלק 3 – טכנולוגיית מידע- פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים ספקטריים של תבנית טביעת אצבעות
 • ת”י 19794 חלק 4 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת טביעת אצבעות
 • ת”י 19794 חלק 5 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת הפנים
 • ת”י 19794 חלק 6 – טכננולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית העין
 • ת”י 19794 חלק 7 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על סדרה עתית (סדרה לפי זמנים) של חתימה/סימן
 • ת”י 19794 חלק 8 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים שלדיים של תבנית טביעת אצבעות
 • ת”י 19794 חלק 9 – טכנולוגיית המידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת כלי הדם
 • ת”י 19794 חלק 10 – טכנולוגיית מידע-פורמטים(תסדירים)לחליפת נתונים ביומטריים:נתונים על גאומטריית צללחת כף היד
 • ת”י 19794 חלק 14 – טכנולוגיית מידע – תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים DNA ביומטריים: נתונים על
 • ת”י 19795 חלק 1 – טכנולוגיית מידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: עקרונות ומסגרת
 • ת”י 19795 חלק 2 – טכנולוגיית מידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת טכנולוגיות ותרחישים
 • ת”י 19795 חלק 3 – :טכנולוגיית מידע-בדיקה וגיווח של ביצועים ביומטריים בדיקות ספציפיות למודליות
 • ת”י 19795 חלק 4 – :טכנולוגיית מידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים בדיקות ביצועי אינטראופרביליות
 • ת”י 19795 חלק 5 – טכנולוגיית המידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: תרחיש בקרת גישה וסכמת דירוג
 • ת”י 19795 חלק 6 – טכנולוגיית המידע – בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים: מתודולוגיות בדיקה להערכת תפעול
 • ת”י 24708 – BIOAPI טכנולוגיית המידע – ביומטריה – פרוטוקול
 • ת”י 24709 חלק 1 – טכנולוגיית מידע – בדיקות התאמה למנשק התכנות שיטות ונהלים :(BIOAPI) ליישומים ביומטריים
 • ת”י 24709 חלק 2 – טכנולוגיית מידע -בדיקות התאמה למנשק התכנות הצהרות בדיקה לספקי :(BIOAPI) ליישומים ביומטריים שירותים ביומטריים
 • ת”י 24713 חלק 1 – טכנולוגיית המידע-פרופילים ביומטריים עבור אינטרופרביליות וחליפת נתונים:סקירה כללית של מערכות ביומטריות ופרופילים ביומטריים
 • ת”י 24713 חלק 2 – טכנולוגיית המידע- פרופילים ביומטריים עבור אינטראופרביליות וחליפת נתונים:בקרת גישה פיזית עבור עובדים בנמלי תעופה
 • ת”י 24713 חלק 3 – טכנולוגיית המידע: פרופילים ביומטריים עבו
 • ת”י 24714 חלק 1 – טכנולוגיית המידע-ביומטריה-שיקולים שיפוטיים וחברתיים ליישומים מסחריים:הנחיה כללית
 • ת”י 24722 – טכנולוגיית מידע – ביומטרייה – מיזוג מרובה אופני-פעולה ומיזוג מולטי-ביומטרי אחר
 • ת”י 24741 – טכנולוגיית מידע – מדריך לביומטריה
 • ת”י 24745 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – הגנה על מידע ביומטרי
 • ת”י 24761 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – הקשר אימות עבור ביומטרייה
 • ת”י 29109 חלק 2 – טכנולוגיית המידע – מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת”י 19794: נתונים על פרטי טביעת אצבעות
 • ת”י 29109 חלק 4 – טכנולוגיית המידע – מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת”י 19794: נתונים על תמונת טביעת אצבעות
 • ת”י 29109 חלק 5 – טכנולוגיית המידע – מתודולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת”י 19794: נתונים על תמונת הפנים
 • ת”י 29109 חלק 9 – טכנולוגיית המידע – מתוגולוגיה לבדיקת תואמות של תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים כמוגדר בתקן הישראלי ת”י 19794: נתונים על תמונת כלי הדם
 • ת”י 29195 – תהליכי נוסע לזיהוי ביומטרי בגבול אוטומטי
 • ת”י 29794 חלק 1 – טכנולוגיית המידע-איכות הדגימה הביומטרית:מסגרת